Bezig met laden...

Logboek

IVD publiceert onderzoek NH90 helikoptercrash nabij Aruba

IVD publiceert onderzoek NH90 helikoptercrash nabij Aruba

De Inspectie Veiligheid van de Nederlandse Defensie heeft haar - zeer omstandig en 138-pagina's tellende - rapport vrijgegeven (klik hier) over het onderzoek naar de toedracht van de crash van NH90 helikopter nabij Aruba. De conclusie is klaar en duidelijk: 'Een defensieorganisatie die worstelt met de onvolkomen ervaringsopbouw en te zware belasting van militairen en de ambities om inzet en missies doorgang te laten vinden.'

Dit beeld roept het onderzoek van de IVD (Inspectie Veiligheid Defensie) op naar het ongeval met een maritieme NH-90 helikopter met registratie N-324 nabij Aruba op zondag 19 juli 2020, waarbij de piloot en een bemanningslid om het leven kwamen. Het onderzoek onderstreept het belang van de opleiding en training van militairen om hun taken en neventaken op de juiste wijze te kunnen uitvoeren. Bovendien moeten zij de benodigde middelen hebben en de kennis om die op een juiste manier te gebruiken.

Het ongeval in de Caribische zee
Op zondag 19 juli 2020 verongelukte een NH90 maritieme helikopter van het Defensie Helikoptercommando tijdens een oefenvlucht vanaf het Ocean Going Patrol Vessel Zr. Ms. Groningen in de omgeving van Aruba in zee. Direct na het ongeval startte vanaf het schip de reddingsactie om de helikopterbemanning in veiligheid te brengen. De twee bemanningsleden die zich achter in de helikopter bevonden, slaagden erin uit de helikopter te ontsnappen. De beide bemanningsleden voorin de cockpit overleefden het ongeval niet.
 
De inspectie onderzocht wat het ongeval veroorzaakte en waarom het zich kon voordoen. Ze onderzocht de factoren die een rol speelden bij de ontsnapping van de bemanningsleden uit de helikopter en het verloop van de zoek- en reddingsacties vanaf het schip.
 
Het te water raken van de helikopter
Er zijn in het onderzoek geen aanwijzingen gevonden dat invloeden van buitenaf, zoals het weer en omstandigheden rondom het schip of technisch falen van de helikopter, het ongeval hebben doen ontstaan. In de gebeurtenissen voorafgaand aan het ongeval identificeerde de inspectie enige factoren die mogelijk het (niet) handelen van de bemanning verklaren, zoals een verminderd omgevingsbewustzijn, een beperkt risicobewustzijn en de mogelijkheid dat de piloot dacht dat de helikopter zich in een Vortex Ring State bevond. 

Hoewel de cockpitbemanning voldeed aan het vereiste vaardigheidsniveau, ziet de inspectie in haar onderzoek toch aanleiding aandacht te vragen voor het leren omgaan met complexe vliegmanoeuvres in opleiding en training en de ervaringsopbouw van boordvliegers tegen het licht te houden.
 
Het ontsnappen uit de helikopter
De overlevingskans van helikopterbemanningen na het neerstorten in zee wordt groter naarmate overlevingstrainingen realistischer zijn en als men traint met de overlevingsmiddelen die ook aan boord van de helikopter zijn. De inspectie stelt vast dat de moeilijkheden die de bemanning bij de ontsnapping uit de helikopter ondervond mede te wijten zijn aan het verschil tussen trainingsmiddelen en operationele middelen.
 
De zoek- en reddingsacties vanaf het schip
De IVD concludeert dat de scheepsbemanning veerkracht toonde bij de reddingsactie; ze handelde naar beste vermogen en individuele bemanningsleden deden meer dan van hen mocht worden verwacht. Het onderzoek heeft echter ook aspecten in beeld gebracht die de redding van de helikopterbemanning hebben vertraagd en bemoeilijkt. De bemanning was niet optimaal toegerust om slachtoffers uit een gecrashte helikopter te bevrijden en drenkelingenzorg te verlenen.

Aanbevelingen 
De Inspectie Veiligheid Defensie doet op basis van haar onderzoek vijf aanbevelingen.

  • Houd de ervaringsopbouw van NH90-vliegers tegen het licht om vliegoperaties veilig te kunnen uitvoeren.
  • Zorg dat de overlevingstraining en middelen van helikopterbemanningen zoveel mogelijk aansluiten op de operationele omstandigheden aan boord. 
  • Voorzie de scheepsbemanning van de juiste kennis en middelen om slagvaardig te kunnen reageren en met kennis van zaken op te treden bij onvoorziene gebeurtenissen, nood of crisis. 
  • Organiseer de zorg op het schip zo dat deze aansluit op de operationele omstandigheden en de te voorziene situaties (scenario’s). Maak duidelijk wat aanvaardbaar is en wat niet en pas de opleiding en training van medisch personeel hierop aan. 
  • Beoordeel het rollenplan aan boord van het schip en wees alert op conflicterende rollen die in voorkomend geval effectief handelen tijdens calamiteiten kunnen belemmeren.

Ondanks het bergen van het wrak en de onderzoeken door de IVD, het OM (Openbaar Ministerie) en de OvV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) is het niet mogelijk gebleken sluitend vast te stellen wat de oorzaak is geweest van het noodlottige ongeval met een NH90 helikopter op 19 juli vorig jaar. Minister Henk Kamp heeft zijn visie, die in lijn is met de uitkomst van het IVD rapport, in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet

Voor zover we weten zijn hiermede alle onderzoeken naar de toedracht van deze fatale crash afgesloten. Eerder publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid hierover zijn rapport. 

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *