Bezig met laden...

Logboek

NHV publiceert jaarrekening van 2019 - moeilijke vooruitzichten voor 2020

NHV publiceert jaarrekening van 2019 - moeilijke vooruitzichten voor 2020

Helikopteroperator NHV (Noordzee Helikopters Vlaanderen) Groep heeft zijn jaarrekening 2019 neergelegd. Bij deze gelegenheid heeft CFO Liesbeth Tielemans ook een toelichting gegeven bij de cijfers aan het financieel dagblad De Tijd

Zoals te verwachten was door de aanhoudende problemen in de olie- en gassector, activiteiten die nog altijd 70% van de omzet van NHV Groep uitmaken, daalde de omzet van €170,5 in 2018 naar €165,4 miljoen in het boekjaar 2019, een daling met 3,6%.

De bedrijfkosten stegen onder invloed van extra €5 miljoen niet-recurrente bedrijfkosten van €172,4 miljoen naar €178,4 miljoen waardoor het bedrijfsverlies (voor interesten en belastingen) in 2019 opliep naar €3,9 miljoen. In deze kosten is ook een bedrag van €1 miljoen (ex. BTW) opgenomen voor het ontslag op 11 maart 2019 van CEO Eric Van Hal.

Het geconsolideerde netto verlies (na interesten en belastingen) voor 2019 bedroeg €26,5 miljoen. In 2018 verloor de NHV Groep €23,2 miljoen. 

In de resultaten van de NHV Groep worden de activiteiten van NHV of Dancopter in België, Frankrijk, Nederland, Ghana, Ivoorkust, Noorwegen, Denemarken en UK geconsolideerd. Je kunt de balans hier raadplegen. De jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 is opgesteld in de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Eens te meer was 2019 voor NHV Groep en trouwens voor alle offshore helikopteroperatoren een zeer moeilijk jaar. Verschillende concurrenten moesten de laatste jaren bescherming zoeken onder een Amerikaanse Chapter 11 regeling om te overleven. Deze omstandigheden in de olie- en gasindustrie blijven ook in 2020 duren en krijgen een extra dimensie door de gevolgen van de corona-crisis.

In het jaarverslag gaat de Raad van Bestuur ook in op de gevolgen van de corona crisis (belangrijke gebeurtenissen na balansdatum). Wij citeren:

  • De COVID-19-uitbraak heeft zich in 2020 snel ontwikkeld. Sinds midden maart is het aantal vlieguren in onze olie & gas business gedaald, als gevolg van de maatregelen die genomen werd door de verschillende overheden in de landen waar we actief zijn. Kans is reëel dat vlieguren verder zullen dalen door lagere olieprijzen omdat klanten bepaalde campagnes zullen uitstellen of annuleren.
  • De OPEC heeft besloten de productie met 9,7 miljoen vaten te beperken. Het effect van deze verlaging zal de olieprijs voorlopig stabiliseren, zij het op een zeer laag niveau, waardoor de oliemaatschappijen hun kosten drastisch zullen verlagen. 
  • We hebben sinds medio maart een aanzienlijke daling van onze inkomsten gezien in vergelijking met het oorspronkelijke plan en dit heeft zich verdergezet in april en mei. Verwacht wordt dat deze trend in de komende maanden nog zal doorlopen, voornamelijk in het olie & gas segment, in mindere mate in onze andere business segmenten (SAR, HEMS, Maritime Pilots, External maintenance).

De Raad van Bestuur maakt ook melding van de actie's die gestart zijn om de financiële gevolgen het hoofd te bieden.

  • NHV is in onderhandeling met zijn banken en belanghebbenden om te zorgen voor voldoende cashflow voor de komende 6 maanden. Ook
    werkkapitaalverbeteringen zijn aangepakt, dit alles heeft geresulteerd in geoptimaliseerde kasstromen. 
  • Heronderhandelingen met de banken over de structurele financiering. 
  • NHV heeft al ingezet op uitstel van betaling van bepaalde belastingen (btw - loonbelasting) en heeft overheidssteun aangevraagd voor tijdelijke werkloosheid in Noorwegen, Denemarken, het VK en België.
  • NHV verlaagt zoveel mogelijk de kosten van het hoofdkantoor, investeringen worden uitgesteld of eventueel geannuleerd en sommige onderhoudsprojecten lopen vertraging op

Over de vooruitzichten voor 2020 blijft het jaarverslag zeer voorzichtig en schrijft: "Afhankelijk van de duur van de COVID-19-crisis en de aanhoudende negatieve impact op de economische activiteit, kan de onderneming in 2020 verdere negatieve effecten, liquiditeitsbeperkingen en waardeverminderingen op haar activa ondervinden. De exacte impact op onze activiteiten in de rest van 2020 en daarna kan niet worden voorspeld."

Onze conclusie:

Dat de ganse sector van internationale helikopteroperatoren zich al jaren in zwaar weer bevindt hoeft geen bevestiging meer. Ondanks de actie's van NHV om zich te diversifiëren naar andere sectoren zoals windenergie, HEMS, Franse Marine, onderhoud voor derden, ea blijft NHV nog voor meer dan 70% afhankelijk van de kwakkelende olie- en gasindustrie.

De schuldgraad van de NHV groep blijft ook loodzwaar op de resultaten drukken, daar waar sommige concurrenten door hun Chapter 11 passage een schuldherschikking hebben kunnen doorvoeren. De concurrentie zal ook in 2020 moordend blijven en ieder contract zal met lage marges worden beslecht.  

De vraag is of de opgesomde maatregelen voldoende zullen zijn om door de aanhoudende moeilijkheden te geraken. In elk geval wordt 2020 weer een jaar van de waarheid voor NHV Groep en zijn management. 

1 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *