Bezig met laden...

Logboek

Gemeente Den Haag weigert terug een omgevingsvergunning voor de GAVI-helihaven

Gemeente Den Haag weigert terug een omgevingsvergunning voor de GAVI-helihaven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag volgt haar coalitieakkoord en weigert de aangevraagde omgevingsvergunning voor een helihaven op de GAVI-kavel.

Eerder werd een omgevingsvergunning voor een helihaven door de bestuursrechter vernietigd. Eind 2017 werd een nieuwe aanvraag ingediend. Ondanks dat in het coalitieakkoord 2018-2022 was opgenomen dat in Den Haag geen ruimte is voor een helikopterhaven, nam het vorige college geen beslissing.

Ook in het coalitieakkoord 2019-2022 is opgenomen dat in Den Haag geen ruimte is voor een helikopterhaven. Het nieuwe college volgt haar akkoorden  weigert de nog steeds voorliggende aanvraag. De beslissing van de gemeente Den Haag werd op 23 januari 2020 in een besluit-ontwerp bekendgemaakt aan de vragende partij.

De actiegroep Heliniet, die sedert 2006 de komst van een helihaven in Ypenburg bestrijdt heeft de tekst van het ontwerp-besluit op haar website gepubliceerd.

Het blijft een trieste zaak dat een wereldstad als Den Haag na 14 jaar verwoede pogingen nog steeds geen eigen helihaven ter beschikking heeft. De door de aanvragers uitgekozen GAVI-kavel was door de ligging aan het verkeersknooppunt Prins Clausplein ideaal met een minimale extra belasting voor de omwonenden.  

Vorige verslaggeving over de Haagse helihaven.

Triest maar wordt ongetwijfeld vervolgd...

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *