Bezig met laden...

Logboek

Gedeputeerde Staten besluiten om de Helihaven Coolen vast te stellen

Gedeputeerde Staten besluiten om de Helihaven Coolen vast te stellen

In de Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 11 februari 2020 is genotuleerd dat besloten is onder het agendapunt: "Definitieve luchthavenregeling Coolen" om de luchthavenregeling Helihaven Coolen te Heythuysen vast te stellen en voor te leggen aan Provinciale Staten ter definitieve bekrachtiging.

Het Provinciebestuur wil hiermede de vermindering van het aantal toegestane vluchten vanop de helihaven, zoals door Frank Coolen in 2018 zelf voorgesteld, officieel laten goedkeuren.

In 2018 stelde Coolen voor vrijwillig het aantal vluchten van haar helihaven terug te brengen van maximaal 350 naar 265 per jaar. De vermindering gaat in als de nieuwe vergunning van kracht is. In het verleden werd de vergunning tweemaal vernietigd door de Raad van State. 

De discussie over de helihaven van Machinehandel Coolen in Heythuysen duurt ondertussen reeds 11 jaar. Al in 2009 werd in de gemeenteraad gedebatteerd over de exploitatie van de helihaven aan de Biesstraat in Heythuysen en de discussie is sindsdien nooit beëindigd. Toen de Machinehandel Coolen uiteindelijk een vergunning kreeg, werd in beroep de rechter ingeschakeld. Toch kreeg Coolen een vergunning en mocht 350 vluchten per jaar maken vanop zijn helihaven, met een maximum van drie per dag. 

Op 3 april 2020 neemt het Limburgs Parlement een besluit over de nieuwe vergunning voor de helihaven. Laat ons hopen dat met deze vergunning nu definitief een einde komt aan deze trieste saga.  Toch is het te verwachten dat men ook deze keer een mogelijke vergunning zal aanvechten bij de Raad van State.

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *