Bezig met laden...

Logboek

ALERT: DGLV (B) informeert over de luchtvaartactiviteiten in de 2e lockdown

ALERT: DGLV (B) informeert over de luchtvaartactiviteiten in de 2e lockdown

Het DGLV (Belgische Directoraat-Generaal Luchtvaart) heeft in een rondzendbrief van 2 november toelichting gegeven hoe de luchtvaart zich moet verhouden in functie van de beperkende maatregelen die door de Belgische regering afgelopen vrijdag zijn beslist. Deze maatregelen verklaren nader het artikel 5 van het MB van 28/10/2020, deels aangepast door artikel 3 van het MB van 1/11/2020.

Deze rondzendbrief met de nodige instructies en aanwijzingen kunt u hier raadplegen en downladen

Enkele specifieke punten van belang (gelieve de details in de rondzendbrief na te lezen):

 • vluchten kunnen enkel solo, met gezinsleden of met één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact (zoals bepaald bij MB van 01/11/2020) plaatsvinden indien de social distancing niet gegarandeerd kan worden;
 • iedere bezoekende piloot moet vooraf op de hoogte zijn van de geldende maatregelen op een bepaald vliegplein;
 • een afstand van minimum 1,5 meter tussen elke persoon is de standaard;
 • mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden verplicht gebruikt indien de regels van de social
  distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit of indien meerdere personen in aanraking kunnen komen
  met het materiaal of het toestel
 • zowel voor als na de activiteit zullen de handen ontsmet dienen te worden;
 • praktische opleiding valt onder de standaard regel voor het uitvoeren van vluchten, namelijk enkel solo vluchten indien de social distancing niet gegarandeerd kan worden.

Er zijn ook specifieke instructies met betrekking tot vluchten van en naar België

 • voor vluchten vanuit België naar andere landen dient u zich te vergewissen of het bezoekende land dit toelaat en onder welke voorwaarden;
 • voor vluchten naar België, na een verblijf in het buitenland, moeten vanaf 1 augustus 2020 alle piloten en hun passagiers die per vliegtuig naar België willen komen op voorhand een PLF (passagier lokalisatie formulier) invullen, ongeacht hun herkomst of nationaliteit. Zoniet, of in geval van misleidende of onvolledige informatie, kan hen de toegang tot het Belgisch grondgebied ontzegd worden en een boete opgelegd worden
 • het PLF is vanaf nu elektronisch beschikbaar op https://travel.info-coronavirus.be/. Vanaf 1 augustus 2020 is het gebruik van dit elektronisch formulier verplicht.

Het is positief om te kunnen stellen dat we in deze lockdown 2.0 kunnen blijven vliegen, zij het met de beperkingen zoals je hier kunt nalezen. 

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *