Bezig met laden...

Logboek

Defensie (NL) publiceert projectenoverzicht helikopters - deel II: Cougar - Chinook - Simulator

Defensie (NL) publiceert projectenoverzicht helikopters - deel II: Cougar - Chinook - Simulator

Defensie heeft zijn projectenoverzicht gepresenteerd aan de Nederlandse Kamer en de helikoptervloot komt aardig uit de verf. In deel I hebben we een overzicht gemaakt van alle projecten rondom de Apache helikopters voor een totaal bedrag van zowat €1,2 miljard. Maar naast de Apache helikopters heeft Defensie ook projecten lopen voor de Cougars, de Chinooks en de helikoptersimulatoren.

Hier een overzicht van deze helikopter projecten :

 • Aanpak obsolescentie Cougar-helikopters
  • Na de aanschaf van de Nederlandse Cougar’s in 1996, zijn geen grote investeringen gedaan in dit wapensysteem. Een aantal essentiële onderdelen van het wapensysteem is verouderd en steeds moeilijker te verkrijgen of te repareren (obsolescentie). Deze obsolescentie leidt tot verminderde inzetbaarheid en toenemende exploitatiekosten van het wapensysteem. De gevolgen van obsolescentie dienen gemitigeerd te worden door de betreffende onderdelen te vervangen. Om de huidige inzetbaarheid van de helikopter ten minste tot einde levensduur in 2030 te waarborgen, zijn tussentijdse materiële investeringen noodzakelijk. De beoogde investeringen in de Cougar-helikopter richten zich vooral op cockpit-specifieke motorinstrumenten, stand-by instrumenten en communicatie- en navigatieapparatuur. Naast het verhelpen van obsolescentie, worden daarmee essentiële componenten van het wapensysteem aangepast om te blijven voldoen aan operationele- en beveiligingsnormeringen van de NAVO. 
  • Budget: niet vrijgegeven omwille van commerciële gevoeligheid
 • Chinook Vervanging & Modernisering
  • Defensie beschikt over elf verouderde CH-47D en zes recenter verworven CH-47F(NL) Chinook-helikopters. Met de begroting voor 2015 heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld voor de verbetering van de inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Een van de maatregelen is de uitbreiding van de Chinookcapaciteit met drie toestellen tot in totaal twintig. Het project “Chinook Vervanging & Modernisering” betreft de verwerving van veertien nieuwe CH-47F MYII CAAS Chinook helikopters voor de vervanging van de elf oudere CH-47D toestellen en de uitbreiding van de vloot, alsmede de standaardisatie van de Chinookvloot door de modernisering van de huidige zes CH-47F(NL). De toestellen kunnen naar verwachting tot 2045 worden ingezet als tactische transporthelikoptercapaciteit van Defensie. Met deze capaciteit is Defensie in staat een bijdrage te leveren aan de inzetbaarheidsdoelen uit de Defensienota 2018. Het project Chinook “Vervanging en Modernisering” zal gedurende de transitieperiode leiden tot een verlaagde inzetbaarheid van de Chinook. De nieuwe toestellen worden sinds eind maart 2020 met regelmaat geleverd, waarbij de leverancier 4-6 weken voorloopt op schema. Zes toestellen worden voor de conversie naar Ft Hood (VS) overgebracht. Afhankelijk van de COVID-19 beperkingen worden vanaf eind 2020/begin 2021 de eerste nieuwe toestellen in
   Nederland verwacht. Het ombouwprogramma van de zes F-modellen zal eind 2021 zijn afgerond. In de eindsituatie blijven vijf toestellen op Ft. Hood staan voor training en oefening en zijn 15 toestellen op vliegbasis Gilze-Rijen gestationeerd.
  • Budget: €1,02 miljard 
 • Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopter Simulatoren
  • Met de huidige simulatoren voor de Apache en de Chinook is het trainen in tactisch en gecombineerd helikopteroptreden in complexe scenario’s niet mogelijk. Het enkel trainen met live vlieguren is hiervoor niet doelmatig, want dit is relatief kostbaar en vergt veel van het personeel en het materieel. Verder zijn door de beperkte beschikbaarheid van helikopters de trainingsmogelijkheden schaars. Training in een hoogwaardige en
   tactische missie-simulator biedt het voordeel dat verschillende noodsituaties en een verhoogde dreigingsomgeving onder uitdagende meteorologische omstandigheden veilig en tegen lagere kosten op realistische wijze nagebootst kunnen worden. Door versterking van de trainingscapaciteit met een hoogwaardige en tactische missie-simulator te combineren met live vlieguren kan de gereedheid van de benodigde helikopterbemanningen op het noodzakelijke niveau gebracht worden en het voortzettingsvermogen worden gegarandeerd. Met het MSMT-concept integreert Defensie de huidige Apache en Chinook-simulatoren met de te verwerven simulatoren vanuit het MSMT-project. De koppeling van de simulatoren is hierin essentieel en dit is mede bepalend voor de keuze van de simulatoren. Gedurende de realisatie wordt de koppeling tussen de Apache en de Chinook-simulator onderzocht en voorbereid. De koppeling tussen de twee typen en de aanschaf en koppeling van
   het Tactical Control Center zullen met een afzonderlijke behoeftestelling worden geïnitieerd, die vanwege technologische ontwikkelingen in tijd en kosten nog nader wordt onderzocht. Het MSMT project gebruikt als basis de huidige simulatoren voor de Apache (Longbow Crew Trainer, LCT) en de Chinook (Transportable Flight Proficiency Simulator, TFPS). Het project wordt in drie fasen uitgevoerd. In fase 1 wordt de bestaande simulatorcapaciteit per wapensysteem verdubbeld en gekoppeld (2x LCT en 2x TFPS). Tevens wordt in de benodigde infrastructuur voorzien (aanpassen interimfaciliteit alsmede aanvang bouw permanente huisvesting op vliegbasis Gilze-Rijen) en wordt de organisatie van het 
   simulatiecentrum opgezet. De extra LCT en TFPS zijn inmiddels gecontracteerd. In fase twee worden de systemen uitgebreid met twee Rear Crew Trainers voor de Chinook en twee Targeted Fidelity Tactical Tainers voor de Apache en wordt het DHC Simulatiecentrum opgericht. In de
   periode 2019-2024 wordt daarmee in een Multi-Ship, Single Type “whole crew” tactische trainingsfaciliteit voorzien. Fase 3, de koppeling tussen Apache en Chinook, wordt met een afzonderlijke behoeftestelling geïnitieerd.
  • Budget: +/- €50 miljoen

In het laatste deel III morgen vrijdag gaan we ook de projecten belichten rond de NH-90 helikopters. 

Als je het volledig projectenoverzicht van Defensie (NL) wil nalezen kun je hier klikken.

Foto copyrights: Defensie - De Vliegende Hollander - Sgt S. Hilckmann

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *