Bezig met laden...

Logboek

EASA publiceert voorstel voor certificatie voor onbemande drones < 600kg

EASA publiceert voorstel voor certificatie voor onbemande drones < 600kg

Na lange voorbereiding heeft de EASA haar finaal voorstel gepubliceerd voor de certificatie van onbemande drones en onbemande helikopters onder de 600 kg.

Deze standaards zijn intussen bekend onder de naam 'Special Condition Light UAS' en je kunt deze hier raadplegen. In tegenstelling tot de Amerikaanse FAA is de EASA van oordeel dat zowel voor bemande als onbemande drones een serie specifieke standaarden moeten worden opgesteld. De FAA is van mening dat ze certificatie van drones binnen de bestaande reglementering voor vliegtuigen en helikopters kan afwikkelen.

Deze nieuwe EASA luchtwaardigheidsnormen moeten zorgen voor een veilig gebruik van deze onbemande toestellen bij allerhande missies zoals bijvoorbeeld: het leveren van cargo in stadomgevingen, de inspecties van hoogspanningslijnen, het leveren van levensnoodzakelijke medicijnen op niet bereikbare plaatsen en andere missies. Vooral operaties in en boven stedelijke agglomeraties vergen specifieke regels op gebied van veiligheid en besturing.

Ondanks de opdracht om de veiligheid maximaal te garanderen zal EASA een flexibele aanpak gebruiken bij het definiëren en toepassing van de certificatie regels. Deze moeten objectief en proportioneel te zijn tot het risico van de operatie aldus EASA. In een tweede fase zullen ook de 'Detailed Means of Compliance' worden gepubliceerd maar EASA wil hier even temporiseren om voldoende rekening te kunnen houden met de vele verschillende voorstellen die de door uitvinders worden voorgesteld.

De publicatie van dit voorstel 'Special Condition Light UAS' moet de ontwikkelaars een beter houvast bieden om hun toestellen nu verder te ontwikkelen met een grote kans op certificatie door EASA. 

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *