Bezig met laden...

Logboek

De twintig NH-90's zullen vanaf 2023 op De Kooy gebaseerd worden.

De twintig NH-90's zullen vanaf 2023 op De Kooy gebaseerd worden.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatsecretaris voor Defensie, Mevr. Barbara Visser, geeft deze aan dat Defensie beslist heeft om alle twintig NH-90 helikopters vanaf 2023 te centraliseren op het Maritiem Vliegkamp De Kooy.

Reden voor het vertrek van de 8 NH-90 helikopters vanop de basis Gilze-Rijen heeft te maken met de beslissing om de Cougar helikopters tot 2030 te laten vliegen en de beperkte hangaarruimte op deze vliegbasis. Op de basis Gilze-Rijen is naast plaatsgebrek ook een probleem met de benodigde geluidsruimte. Daarnaast heeft Defensie alle 20 NH-90 helikopters toegewezen voor maritieme taken en past dit in de taakspecialisatie van DHC voor De Kooy. 

Op De Kooy zullen extra investeringen nodig zijn om de extra helikopters te ontvangen. Er zal een investering worden gedaan in extra stalling, extra onderhoudboxen en in een nieuw gebouw voor het 860ste squadron. Deze investeringen op De Kooy worden door Barbara Visser aangemerkt als de minst kostbare oplossing.

De verhuis naar De Kooy zal daar zorgen voor extra werkgelegenheid voor 70 personeelsleden. 

De door Visser aangekondigde investering, die minder dan 100 miljoen euro bedraagt, is voorzien binnen de defensiebegroting en heeft geen verdere goedkeuring nodig. Defensie zal het Rijksvastgoedbedrijf opdracht geven het project verder uit te werken en aan te besteden voor realisatie. 

Ook zullen interim voorzieningen gerealiseerd worden om de periode te overbruggen tussen het moment dat alle NH-90’s op De Kooy staan, vanaf 2023, en het moment dat de nieuwbouw beschikbaar is; dat is in 2024.

Het spreekt voor zich dat De Kooy blij is met deze toewijzing, terwijl dit ook een positief signaal is voor de toekomst van de luchthaven Den Helder in het algemeen. De uitstoot en de depositie van stikstof die voortvloeit uit het opereren met twintig NH-90 helikopters op De Kooy is al doorgerekend als onderdeel van de milieueffectrapportage en vervolgens vergund met het luchthavenbesluit De Kooy. 

Dit nieuws is niet echt 'nieuws' want in het Luchthavenbesluit De Kooy (17 december 2018) werd reeds ruimte voorzien voor de 8 NH-90 TTH en werd aangemerkt dat de Kooy de thuisbasis is voor de NH-90 vloot.

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *