Bezig met laden...

Logboek

NL militaire helikopters hebben nood aan meer trainingsgebieden

NL militaire helikopters hebben nood aan meer trainingsgebieden

Defensie NL wil haar oefengebieden voor helikopters uitbreiden en zoekt hiervoor alternatieven buiten de huidige 10 bepaalde gebieden. De Russische inval in Oekraïne maakt duidelijk dat helikopter meer moeten trainen op lage hoogtes om luchtdoelraketten te kunnen vermijden. Bij het vliegen op lage hoogte is de helikopter minder snel opgemerkt door de vijand. Vliegers moeten dit regelmatig oefenen in daarvoor geschikte laagvlieggebieden. 

Voor het jaareinde heeft Defensie het Participatieplan PlanMER en nationale beleidsvisie NPRD (Nationaal Programma Ruimte voor Defensie) bekend gemaakt waarbij het toelicht waarom het meer ruimte nodig heeft en waar deze ruimtevraag gesitueerd is in Nederland.   

Het gaat niet alleen om fysieke ruimte, maar ook om milieuruimte op bestaande Defensielocaties. Moderne oorlogsvoering vraagt om inzet van onbemande drones, nieuwe wapens, moderne voertuigen, informatiesystemen en moderne en duurzame kazernes. Verder is ruimte nodig op bestaande oefenterreinen, voor laagvliegen met helikopters en drones boven Nederland en voor voldoende ruimte voor munitieopslag.

Het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) geeft invulling aan deze nieuwe ruimtevragen. Het plan detailleert ook per provincie wat nodig is en waar men dit voorziet. 

  • Het Participatieplan PlanMER en nationale beleidsvisie NPRD (Nationaal Programma Ruimte voor Defensie) kun je hier lezen 
  • De notitie Reikwijdte en Detailniveau MER (Milieueffectrapportage) NPRD kun je hier lezen

Het is een zeer lijvig maar goed onderbouwd en gedetailleerd werkstuk geworden. Nu kan iedere provincie onderzoeken welke extra behoeften Defensie heeft in zijn regio. Natuurlijk zal dit plan aanleiding geven tot discussies gevoed door het 'not in my backyard' syndroom. Ook de 'groenen' uit onze samenleving zullen vinden dat het allemaal een aanslag is op de gezonde samenleving en op de schaarse vrije ruimte.    

Maar we zullen toch moeten aannemen dat als we in een veilige samenleving willen blijven leven we een sterke en getrainde Defensie zullen moeten hebben die voldoende afschrikking toont om niet in een Oekraïne scenario te belanden.

We wensen de beleidsmakers en opiniemakers veel wijsheid en overredingskracht toe om dit omvangrijk project van Defensie tot een goed einde te brengen.

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *