Bezig met laden...

Logboek

Britse concurrentiewaakhond niet akkoord met verkoop Babcock UK aan CHC

Britse concurrentiewaakhond niet akkoord met verkoop Babcock UK aan CHC

In een omstandige publieke nota heeft de Britse CMA (Competion & Markets Authority) zich uitgesproken over de acquistie van Babcock UK door CHC Group LLC. 

De CMA stelt dat er vier spelers zijn die vandaag concurreren voor helikopter offshore transporten naar booreilanden voor de Britse kusten. Het zijn Babcock, CHC, Bristow en NHV. Ze heeft onderzocht wat het effect van het opslorpen van Babcock UK door CHC zal zijn en komt tot de conclusie dat de concurrentie tussen de overblijvende spelers zal verminderen en dat de keuze voor de klanten substantieel zal verminderen omdat niet elke speler aan elke aanbesteding zal deelnemen. Ze is ook van mening dat het verdwijnen van Babcock geen nieuwe ruimte zal laten voor een nieuwkomer op de markt.

De Britse concurrentiewaakhond komt ook tot de conclusie dat het gecombineerde marktaandeel van CHC en Babcock na de fusie in de UK te belangrijk zal zijn en dat drie resulterende marktspelers te weinig is voor de Britse markt voor offshore helikoptertransport.

Het heeft daarvoor aan CHC gevraagd om ten laatste op 25 november 2021 met voorstellen of verbintenissen te komen die deze situatie te remediëren. Op basis van deze voorstellen of verbintenissen zal de CMA dan een definitieve beslissing nemen in deze zaak. 

Onze conclusie

Op zich heeft de CMA wel een punt uit het oogpunt van de concurrentie op de markt. Maar wat ze echter uit het oog verliest is dat alle vier de huidige marktspelers reeds jaren sterk verlieslatend zijn. Zo moesten CHC en Bristow in de US in een Chapter 11, bescherming zoeken tegen hun schuldeisers en zijn ze slechts uit hun as herrezen nadat vele verliezen uit het verleden door de schuldeisers zijn kwijtgescholden om een faling te vermijden.

De Babcock groep van zijn kant heeft reeds lang aangegeven dat haar offshore-helikopterbusiness verlieslatend is. Ook van het Belgische NHV weten we dat deze sinds vele jaren in de rode cijfers leeft en door haar moedermaatschappij Ardian boven water gehouden wordt.

Iedereen in de helikopterindustrie is dan ook overtuigd dat een consolidatie van enkele spelers de enige oplossing is om de overcapaciteit uit de markt te halen en het prijsniveau terug te normaliseren. Maar de Britse CMA voelt zich duidelijk niet geroepen om aan dergelijke oplossing mee te werken.

Het is nu aan CHC om een oplossing te vinden en te vermijden dat ze Babcock UK zal moeten afstoten of doorverkopen aan een andere marktspeler of een outsider investeerder.

Foto © CMA 

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *