Bezig met laden...

Logboek

NHV doet een gedeeltelijke schuldherschikking en is tijdelijk uit de gevarenzone

NHV doet een gedeeltelijke schuldherschikking en is tijdelijk uit de gevarenzone

De Belgische NHV-groep, een van de grootste helikopteroperatoren van Europa, heeft volgens de zakenkrant De Tijd een groot deel van haar schulden kunnen herschikken en zou ook een regeling getroffen hebben in haar dispuut met oprichter en oud-CEO Eric Van Hal.

In ons artikel van 14 augustus 2020 schreven we over de benarde financiële toestand van de helikoptergroep uit Oostende. Het geconsolideerde netto verlies (na interesten en belastingen) over 2019 bedroeg €26,5 miljoen. In 2018 verloor de NHV Groep €23,2 miljoen. Naast de operationele verliezen was er ook een zeer hoge schuldgraad die zwaar op de balans van de groep woog.

Ook de vooruitzichten voor 2020 waren verre van rooskleurig en de Raad van Bestuur maakte in haar bespreking over de toekomst melding van de aanhoudende zwakte van de helikopterindustrie. Het bestuur maakte dan ook melding van een actieplan die ze had opgestart om de situatie onder controle te krijgen:

  • NHV is in onderhandeling met zijn banken en belanghebbenden om te zorgen voor voldoende cashflow voor de komende maanden. 
  • Heronderhandelingen met de banken over de structurele financiering. 
  • NHV heeft al ingezet op uitstel van betaling van bepaalde belastingen (btw - loonbelasting) en heeft overheidssteun aangevraagd voor tijdelijke werkloosheid in Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en België.
  • NHV verlaagt zoveel mogelijk de kosten van het hoofdkantoor, investeringen worden uitgesteld of eventueel geannuleerd en sommige onderhoudsprojecten lopen vertraging op

Volgens de zakenkrant De Tijd is NHV er in geslaagd is om haar financiële structuur te versterken. Het zou gaan over het volgende:

  • Uitstaande leningen, ter waarde van €238 miljoen, bekomen van hoofdaandeelhouder Ardian, worden omgezet in kapitaal (en worden daardoor niet langer rentedragend)
  • De banken hebben ingestemd met een herschikking van de betalingstermijnen op hun leningen.

Daarnaast wist NHV ook een nieuwe overeenkomst uit de brand te slepen voor het geschil met oprichter en ex-CEO Eric Van Hal (zie ons artikel). Van Hal zou zijn aandeelhouderslening en zijn resterende aandelen aan hoofdaandeelhouder, het Franse investeringsfonds Ardian, hebben verkocht. Van Hal zal wel nog bestuurder blijven. CFO Liesbeth Tielemans blijft bestuurder namens het management. 

Intussen heeft NHV afgelopen december een aantal van haar helikopters kunnen verkopen en kan daarmee haar balans verder verbeteren. Nieuwe toestellen, bijvoorbeeld de drie Airbus H145 helikopters, die gebruikt worden voor het nieuwe contract met de Duitse Bundeswehr, werden tijdelijk gehuurd van eigenaar Milestone Aviation.  

Het is duidelijk dat het Franse investeringsgroep Ardian hier een zware inspanning heeft gedaan om NHV door de acute moeilijkheden te loodsen. Door de ganse financiële herstructurering heeft ze nu 98% van de aandelen in handen en kan ze ongehinderd de koers naar het herstel bepalen. Maar ondanks deze inspanningen zal NHV verder moeten saneren, diversifiëren en contracten winnen om in de geplaagde helikopterindustrie toekomst te hebben.

Wij wensen het management van NHV veel succes met deze uitdaging!

Foto copyright: Tom Buysse

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *